Vzgoja,šport,sociala PDF natisni E-pošta
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Ob uvajanju nadstandardnih izobraževalnih vsebin v vrtce smo uspeli izpeljati prenovo vseh salonitnih streh. Za varnost otrok smo vse vrtce ogradili. Nadomestni vrtec Zvonček in večnamenski prostor v vrtcu Marjetica sta največji investiciji v preteklem obdobju.


Investicije v OŠ Olge Meglič, OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt in OŠ Mladika nam omogočajo izvajanje devetletnega izobraževanja v vseh naših osnovnih šolah. S prenovo objektov v stari vojašnici in Krempljevi ulici je naše mesto pridobilo status regijskega višje in visokošolskega središča. Minoritski samostan pa je bogatejši še za glasbeno šolo.

 

Investicije
 • izgradnja nadomestnega vrtca Zvonček,
 • izgradnja večnamenskega prostora v vrtcu Marjetica,
 • OŠ Olge Meglič – III. faza,
 • OŠ Ljudski vrt – I. in II. faza,
 • OŠ Breg,
 • OŠ Mladika.

 

marjetica

 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA IN PROSTI ČAS

campusV zadnjih osmih letih smo na področju investicij v športno infrastrukturo presegli mnoga pričakovanja naših pedagogov, trenerjev, športnic in športnikov.

 

 

 

Investicije
 • izgradnja vadbenih prostorov s tribunami na Mestnem stadionu,
 • izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo,
 • izgradnja večnamenske dvorane v Spuhlji,
 • izgradnja večnamenske športne dvorane Campus,
 • izgradnja veslaške proge na Ptujskem jezeru,
 • Športni park Podvinci in Grajena.

 

 

SOCIALNA IN POŽARNA VARNOST MEŠČANOV

gasilski_dom_ptujŠtevilnim prostovoljcem predvsem iz gasilskih vrst smo z investicijami v gasilske domove in z nakupi vrhunske opreme omogočili izboljšane pogoje dela. Zdravstveni dom Ptuj in Dom upokojencev Ptuj sta z zaključenimi investicijami veliko pripomogla k dvigu kakovosti njunih storitev.

 

 

Investicije
 • dograditev Doma upokojencev Ptuj,
 • dograditev Zdravstvenega doma Ptuj,
 • prenova gasilskega doma Ptuj, Sp. Velovlek, Spuhlja, Podvinci in Kicar,
 • obnova vozil in tehnične opreme v prostovoljnih gasilskih društvih Ptuj, Kicar, Podvinci, Grajena, Sp. Velovlek, Pacinje.