Dolgoročna vizija razvoja PDF natisni E-pošta

Ptuj, mednarodno prepoznavno pokrajinsko in komunikacijsko središče, svojo prihodnost gradi na kakovostnih tradicijah, načelih uravnoteženega razvoja, partnerskih povezovanjih javnega, zasebnega in civilnodružbenega sektorja, v smeri razvoja mesta kot središča znanja in ustvarjalnosti v gospodarstvu, turizmu in kulturi ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij.

Zapisana vizija ni zgolj skupek lepih besed, ampak predvsem nekoliko oddaljen pogled o prihodnosti našega mesta in okolice. Cilji, ki jih želimo z vizijo doseči so visoki, vendar realni in za pomemben razvojni premik Spodnjega Podravja nujno potrebni. Ptuj – kulturno zgodovinski biser nacionalnega pomena nujno potrebuje sedež pokrajinskega središča, ki mu bo v Evropi regij zagotavljal enakopravne pogoje za pospešeni razvoj. Brez ustrezne cestne, železniške in informacijske infrastrukture Ptuja ne bo na zemljevidu pomembnejših evropskih regionalnih središč.

 

nacela

 

Načelo uravnoteženosti in partnerstva omogoča splošno ljudsko mobilizacijo in nujno potrebno socialno kohezijo. Pospešenega razvoja si ni moč predstavljati brez sodelovanja čim večih ljudi in institucij v našem prostoru. Pospeševanje zgolj nekaterih dejavnosti in podpiranje pretiranega individualizma, nas ne vodi k družbi v kateri bodo kakovostno živele in ustvarjale vse generacije.

Vizija nakazuje, da je pri načrtovanju razvoja smiselno uporabiti že obstoječe tradicije, ki pa jih je potrebno na inventiven in inovativen način prilagajati potrebam sodobne družbe.