Poklicna pot PDF natisni E-pošta

dr. Štefan ČELAN je svojo izobraževalno pot po končani osnovni šoli nadaljeval na Tehniški kemijski šoli v Rušah. Po zaključenem univerzitetnem študiju kemijske tehnologije na Univerzi v Mariboru, je izobraževalno pot nadaljeval na podiplomskem študiju kot mladi raziskovalec, kjer je uspešno magistriral in pozneje tudi doktoriral.

Zaposlen je bil v gumarskem podjetju, ki je bilo v sklopu Agisa in pozneje Save iz Kranja. Večino del in nalog je opravljal na področju razvoja in raziskav, v zadnjih letih je vodil oddelek za tehnologijo in razvoj. Za uspešno razvite in v proizvodnjo uvedene izdelke je prejel številna priznanja. Kot inovator leta je bil nagrajen že leta 1982 in 1985. V času podiplomskega študija je bil zaposlen na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo kot asistent.

Od leta 1994 do 2002  je bil direktor Znanstvenoraziskovalnega središča BISTRA Ptuj, ki se ukvarja z aplikativnimi raziskavami na področju naravoslovja in družboslovja. V šestih letih delovanja zavoda je bilo izvedeno veliko število projektov, ki so na direkten ali indirekten način pospeševali razvoj lokalnih skupnosti in gospodarstva .

Kot inovator je lastnik večih patentov, od teh sta bila dva nagrajena s srebrno medaljo na mednarodnih sejmih v Ženevi in Nürnbergu. Ob rednem delu veliko časa posveča različnim strokovnim asociacijam, kjer deluje kot član v različnih odborih (Združenje za projektni management, KORIS, FORA, PCMG, Slovensko kemijsko društvo, Slovenski razvojni svet, Društvo univerzitetnih profesorjev v Mariboru, gibanje Znanost mladini, Food and Agriculture organization of the united Nations, CEDA).

Od leta 2002 naprej je župan Mestne občine Ptuj.

BIBLIOGRAFIJA